گزارشگر ویژۀ سازمان ملل آخرین گزارش خود را منتشر کرد

29 اسفند 1402

گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل در مورد ایران، و نیز موجی از کشورهای عضو سازمان ملل، روز 28 اسفند 1402، در شورای حقوق بشر در ژنو، سرکوب «بسیار شدید» جامعۀ بهائی ایران را خاطرنشان کردند.
نمایندۀ بلژیک در نشست شورای حقوق بشر اظهار کرد که «از نقض حقوق بشر و تبعیض مداوم علیه اقلیت‌ها در ایران، از جمله جامعۀ بهائی، وحشت‌زده است.»
نمایندۀ کانادا در جلسۀ شورای حقوق بشر گفت که «از شدت و میزان گستردگی نقض حقوق بهائیان توسط مقامات حکومت ایران نگران است.»
نماینده‌ی بریتانیا در جلسه‌ی شورای حقوق بشر گفت: "بهائیان روزانه با تبعیض روبرو هستند، چه در دسترسی به تحصیل، شغل یا مکان‌های عبادی... (چه) بازداشت خودسرانه، به زور رانده شدن از زمین‌های خود و محرومیت از کفن و دفن."
نمایندۀ لوکزامبورگ در جلسۀ شورای حقوق بشر از مقامات حکومت ایران خواست که «به حقوق بشر همه احترام بگذارند و کاملا آن را رعایت کنند.»
نمایندۀ مولداوی در نشست شورای حقوق بشر: «اقلیت‌ها همچنان در معرض تبعیض سازمان‌یافته و نهادینه شده هستند و مکررا تحت آزار و اذیت و سرکوب سیستماتیک قرار دارند. ازجمله وضعیت جامعۀ بهائی که همچنان موجب نگرانی شدید است.»
نمایندۀ استرالیا در نشست شورای حقوق بشر از دولت ایران خواست که به سرکوب «کُردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، و پیروان آئین بهائی پایان دهد.»