پنجره‌ای رو به حقیقت آئین بهائی

پیروان آئین بهائی از بدو پیدایش این آئین در ایران همواره در این کشور با آزار، سرکوب و محدودیتهای اجتماعی و اقتصادی روبرو بوده‌اند و در سطحی گسترده علیه آنان و اعتقاداتشان نفرت‌پراکنی و دروغ پردازی شده است؛ تا با تحریف تاریخ، آموزه‌ها و ماهیت آئین بهائی را وارونه جلوه دهند و به این ترتیب علاوه بر جلوگیری از آشنایی ایرانیان با این آموزه‌ها با دگرسازی بهائیان زمینه سرکوب بیشتر آنان فراهم شود. بهائیان ایران مدت‌هاست از دسترسی به رسانه های رسمی کشور محرومند، هرگز امکان پاسخ گویی به دروغ‌ها و اتهاماتی را که در همین رسانه‌ها بر ضدشان منتشر می‌شود نداشته‌اند. هدف از تأسیس این سایت، ارائه اطلاعات مستند از منابع مستقل در پاسخ به چنین اتهاماتی است تا مخاطبین با دسترسی مستقیم به منابع بیشتر، در مورد صدق یا کذب این اتهامات قضاوت نمایند.

Pattern 1