دروغ‌‌پردازی امامان جمعه علیه بهائیان ایران

حکومت ایران و برخی علمای وابسته به آن تلاش دارند هدف تمامی تلاش‌ها و اقدامات بهائیان را که صرفا پیشرفت و آبادانی ایران است وارونه جلوه دهند و سدی محکم در برابر مشارکت آنان کنار هموطنانشان در مسیر ساخت ایرانی آباد ایجاد کنند.