حمایت و همبستگی بی‌نظیر از بهائیان ایران

طیف وسیعی از ایرانیان داخل و خارج حمایت و همبستگی گستردۀ خود از بهائیان ایران را اعلان کردند.