سالگرد یک سالگی کمپین داستان ما یکیست

روز ۱۸ ژوئن، سالگرد کمپین «داستان ما یکیست» توسط جامعۀ جهانی بهائی است؛ کمپینی که برای گرامیداشت یاد و خاطرۀ ۱۰ زن بهائی که چهار دهه پیش در شیراز، به دلیل باورهایشان در یک شب به دار آویخته شدند، راه‌اندازی شد.