ممانعت حکومت از دفن آبرومندانۀ متوفیان بهائی

حکومت برای خاکسپاری متوفیان بهائی در آرامستان متعلق به خودشان مشکلات متعددی ایجاد می‌کند، اما سعی دارد موضوع را به شکل دیگری جلوه دهد.
آنچه آقای خزعلی در مورد آرامستان بهائیان می‌گوید و آنچه نمی‌گوید...
حق هر ایرانی، برخورداری از خاکسپاری شایسته و با احترام بر اساس باور و اعتقاد خودش است
مصادره و تخریب آرامستان‌ها، نبش قبر، دفن خودسرانه و بی‌احترامی به متوفیان یکی از شیوه‌های دائمی سرکوب دگراندیشان و اقلیت‌های دینی و اتنیکی است.