چندرسانه‌ای

محتوای صوتی و تصویری در توضیح اعتقادات بهائی و ارائه اطلاعات مستند در پاسخ به اتهامات دروغین بهائی‌ستیزان