توضیحات جامعه بهائی ایران درباره اعتقادات بهائیان در رابطه با ایران و وطن دوستی

جزوه بیست و چهارم عقیده ما درباره کشور مقدس ایران احبای عزیز الهی چون تعدادی از دوستان و برادران عزیز غیر بهائی در مذاکره با بهائیان در مورد عقیده آنان راجع بکشور مقدّس ایران و میزان علاقه و دلبستگی بهائیان به وطن سئوالاتی نموده و می‌نمایند در این جزوه سعی میشود که درکمال اختصار با استفاده از نصوص مبارکه اساس عقیده بهائیان درباره وطن پرستی و میهن دوستی و مخصوصاَ اعتقاد بهائیان جهان را راجع به کشور عزیز ایران شرح دهیم. ١– بعقیده بهائیان وطن دوستی و میهن پرستی محبوب و پسندیده است ولکن تعصب وطنی ناپسند می‌باشد. بدیهی است که بین تعصّب داشتن نسبت به چیزی و دوست داشتن آن چیز تفاوت بسیار است. تعصّب عبارت است از جانب داری نمودن از کسی یا روشی بدون قبول دلیل که معمولاَ جاهلانه و توأم با خشم و عصبانیت بوده و باعث انحراف از حقیقت میگردد در المنجد تعصّب را چنین تعریف میکند “عدمُ قبولِ‌الحق عند ظهورالدلیلِ بناء علی میل الی جانب” یعنی نپذیرفتن حقّ با وجود داشتن دلیل که در نتیجه تمایل و جانب داری شخص بوجود میآید و این خصلت چون باعث دوری از حقّ و حقیقت میشود ناپسند و مذموم است مثلاً ما که ایرانی هستیم در مقایسه سایر ملل و دول دنیا با خودمان اگر بدانیم که بعضی کشورها منابع و یا خصائص و پیشرفت‌هائی دارند که ما نداریم و بخواهیم بحکم تعصّب خود را از هر حیث از دیگران بالاتر بدانیم این تعصَب جاهلانه و عاری از روح عدالت و بیطرفی و مذموم و ناپسند میباشد ولکن اگر در عین اقرار به مزایای آن‌ها باز هم به کشور خود علاقه داشته باشیم و سعی در اعتلاء و پیشرفت آن بنمائیم این وطن دوستی و محبوب و پسندیده است. بهائیان در هر کشوری که ساکن هستند مطیع و منقاد حکومت وقت بوده و نهایت علاقه و صمیمیت را نسبت به وطن مألوف خویش دارند و این بهیچوجه مخالف هدف کلی دیانتی آن‌ها یعنی وحدت عالم انسانی و صلح عمومی نیست. حضرت شوقی ربانی در یکی از الواح خویش خطاب به بهائیان ایران چنین میفرماید: “اهل بها هر چند به محبت و خدمت بنوع بشر معروف و مشتهر و مفتخرند و در بذل همّت در ترویج مصالح عمومیه عالم انسان مشار بالبنان ولی باوطان خویش نیز تعلق و تمسّکی شدید دارند و هر سلطه عادله‌ای را ستایش و پرستش نمایند. آنچه را حکّام و اولیای امور در وطن عزیز قرار دهند و هر حکمی را صادر نمایند و هر قانونی را وضع کنند بهائیان فوراً در نهایت خلوص و جدّیت و خیرخواهی و صداقت و امانت قلباً و فعلاً و لساناً در کل نقاط و در جمیع شئون و احوال اطاعت نمایند و بقدر سمّ ابره (یعنی سوراخ سوزن) مخالفت ننمایند و تجاهل نکنند و انحراف نجویند………” (از جزوه ایران در نظر بهائیان صفحه ۳۶) بنابراین در صورتیکه بیان مبارک “لیس‌الفخر لمن یحب‌الوطن بل لمن یحب‌العالم " و یا بیان” ای دانایان امم از بیگانگی چشم بردارید و به یگانگی ناظر باشید و باسبابیکه سبب راحت و آسایش عموم اهل عالم است تمسّک جوئید این یک شبر عالم یکوطن و یک مقام است از افتخار که سبب اختلاف است بگذرید و بآنچه علت اتّفاقست توجه نمائید" در ذهن دوستان غیر بهائی ما تولید سوء تفاهم کند باید برای آنان تشریح نمائیم که بمصداق چونکه صد آید نود هم پیش ما است ما بهائیان در هر کشوریکه زندگی کنیم وطن خود را دوست داشته و بنا بدستورات مبارکه سعی میکنیم از وفادارترین و خالصترین و خدمتگزارترین مردم وطن خود باشیم. ٢– بهائیان دنیا اعم از ایرانی و غیر ایرانی کشور مقدّس ایران را که زادگاه این آئین مقدّس است می‌پرستند. در نظر بهائیان ایران عزیز دارای خصائصی است که سایر نقاط دنیا از آن محروم است اول اینکه ایران وطن و زادگاه حضرت اعلی و حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء است و این نفوس مقدسه تا آخر عمر ایرانی بودند. دوم اینکه ایران عزیز محل شهادت هزاران شهید بابی و بهائی است و خون هزاران نفوس مقدّسه در سبیل امر الهی در این کشور مشکبیز و شورانگیز و گوهرریز ریخته شده و از این لحاظ مورد توجّه و احترام و اعزاز تمام بهائیان جهان است و همه آرزو دارند که روزی سعادت زیارت اماکن مقدّسه و بقاع متبرّکه این کشور نصیبشان شود. هم اکنون تعداد بهائیان غیر ایرانی که آرزو دارند باین کشور مقدّس آمده و در خاک پاک آن مدفون شوند خارج از احصاء است. حضرت عبدالبهاء ارواحنا فداه در یکی از بیانات خود میفرماید: “پروردگار عالمیان محض فضل و احسان هیکل ایران را بخلعتی مفتخر فرموده و ایرانیان را تاجی بر سر نهاده که جواهر زواهرش بر قرون و اعصار بتابد” (از جزوه ایران در نظر بهائیان صفحه ١٣) و نیز میفرماید: “عنقریب …. آن اقلیم قدیم مرکز فیض جلیل شود و آوازه بزرگوارش گوشزد خاور و باختر گردد و مرکز سنوحات رحمانیّه شود و مصدر فیوضات ربّانیّه گردد عزّت قدیمه باز گردد و درهای بسته باز شود زیرا نیّر یزدانی در اوجش بتافت و نور حقیقت در قطبش علم برافراخت آهنگ جهان بالا بلند شد و پرتو ملاء اعلی بدرخشید ملکوت الهی خیمه زد و آئین یزدانی منتشر شد” (از جزوه ایران در نظر بهائیان صفحه ۱۵) ٣– بهائیان معتقدند که این کشور مقدّس در آتیه عزیزترین و محترم‌ترین نقطه جهان خواهد شد. حضرت عبدالبهاء میفرماید: “مستقبل ایران در نهایت شکوه و عظمت و بزرگواری است زیرا موطن جمال مبارک است جمیع اقالیم عالم توجّه و نظر بایران خواهند نمود و یقین بدانید که چنان ترقّی نماید که انظار جمیع اعاظم و دانایان عالم حیران ماند” (جزوه ایران در نظر بهائیان صفحه ۱۵) و نیز میفرمایند: “عنقریب ملاحظه خواهد شد که دولت وطنی جمال مبارک در جمیع بسیط زمین محترمترین حکومات خواهد گشت … و ایران معمورترین بقاع عالم خواهد شد” و نیز میفرماید: “ایران چنان ترقّی نماید که محسود و مغبوط شرق و غرب گردد” حضرت ولی عزیز امرالله میفرماید: “مگذارید گمان کنند که بهائیان تعلّق بوطن خویش ندارند بلکه براستی بدانند و یقین نمایند که از همه بیشتر و از همه مخلصتر و از همه ثابت‌تر در احیای ایران و تعزیز ایرانیان بوسائل حقیقی میکوشند و مطمئنند که ایران عاقبت عزیز و توانا خواهد شد” (جزوه ایران در نظر بهائیان صفحه ٢٠) ۴– بهائیان موظّف بخدمت این آب و خاک و کوشش در آبادانی و عمران و ترقّی این مرز و بومند ولو آنکه جان و مال خویش را در این راه از دست بدهند. حضرت ولی عزیز امرالله میفرماید: “اهل بها چه در ایران و چه در خارج آن موطن جمال اقدس ابهی را پرستش نمایند و در احیاء و تعزیز و ترقّی و ترویج مصالح حقیقیه این سرزمین منافع و راحت بلکه جان و مال خویش را فدا و ایثار کنند” و نیز میفرماید: “بترویج و تحکیم اساس این آئین مقدّس که خادم مصالح ایران و عالمیان است در نهایت آزادگی و حکمت و متانت و اقتدار شب و روز مشغول گردند و بتدریج تأسیس و ترویج اسباب نجات و آسایش و عمران آن کشور مقدّس بلکه تمام جهان و جهانیان نمایند” (جزوه ایران در نظر بهائیان صفحه ٢٢) ۵– بعقیده بهائیان شهر طهران بطور خاص مورد نظر جهانیان و مطلع فرح عالمیان خواهد گردید. حضرت بهاءالله در کتاب مستطاب اقدس می‌فرماید " یا ارض‌الطاء …. قد جعلک‌الله مطلع فرح‌العالمین …. اطمئنی بفضل ربک انه لا تنقطع عنک لحظات‌الالطاف" یعنی ای طهران هر آینه قرار داده است تو را خداوند مطلع فرح جهانیان بفضل پروردگارت مطمئن باش لحظات الطاف از تو قطع نخواهد شد. در جای دیگر میفرماید: “طوبی از برای تو و از برای نفوسیکه در تو ساکنند …. نفحات قمیص الهی از تو قطع نشده و نخواهد شد..” حضرت ولی امرالله اروحنا فداه میفرماید “ارض طاء (طهران) موطن جمال اقدس ابهی مرکز سنوحات الهیّه گردد و مطلع بهجت و فرح عالمیان شود این وعود الهیّه و بشارات سامیّه که از قلم اعلی و کلک ملهم مویّد مرکز عهد و میثاق نازل گشته بمدلول این آیه مبارکه حتمی‌الوقوع است “آنچه از قلم اعلی جاری البته ظاهر شده و خواهد شد وﻻیبقی من حرف اﻻّ و قدیراه المنصفون مستویاً علی عرش‌الظهور” در خاتمه این جزوه را به ترجمه فارسی یکی از بیانات حضرت ولّی عزیز امرالله خطاب به بهائیان آمریکا زینت میدهیم که میفرماید: “حب وطن چنانکه تعالیم اسلام تلقین و تأکید کرده و یکی از شرایط ایمان میداند باین اظهار حضرت بهاءالله (حب عالم) محکوم یا موهون نگردیده است این ندا را نباید منافی و مخالف وطن پرستی سالم و خردمندانه محسوب داشت و همچنین امر حضرت بهاءالله نمی‌خواهد امانت و صداقت اشخاص را نسبت به وطنشان سلب نماید و با تمایلات حقّه و حقوق و وظائف هیچ دولتی و ملّتی هم قصد مبارزه و منازعه ندارد بلکه آنچه راطالب و مدّعی است آنستکه وطن پرستی در اثر تغییرات اساسی که در حیات اقتصادی جامعه و ارتباط ملل روی داده و در نتیجه نزدیک شدن ابعاد عالم بواسطه تغییر وسائل حمل و نقل، نارسا و غیر کافی شده است زیرا این اوضاع در زمان حضرت مسیح و حضرت محمّد هیچکدام نبوده و ممکن نبود وجود داشته باشد امر بهائی بفکر وسیعتری دعوت میکند که البته با افکار کوچکتر تضادّی نداشته و نباید داشته باشد و حبّی را در دل می‌نشاند که نظر بتوسعه آن نباید فاقد بلکه باید واجد و متضمّن حب وطن باشد و بواسطه این علاقه که تلقین می‌کند و بذر حبّی که در دل می‌نشاند یگانه اساسی را پایه می‌نهد که بر آن فکر اهلیّت جهانی ممکن است نموّ کرده و بنای وحدت عالم انسانی بر آن استقرار یابد”

منبع: خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران